* Οι φωτογραφίες συνήθως αυξάνουν το όφελος απόσυρσης.
* Μπορείτε να ανεβάσετε έως 12 φωτογραφίες, μαζικά, από το όχημα σας.

Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομα σας και το αριθμό του κινητού σας για να βρούμε άμεσα το αίτημα σας.

Οδηγός για λήψη φωτογραφιών

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τραβήξετε φωτογραφίες του αυτοκινήτου σας, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σωστά την αξιολόγηση.
Οδηγός για λήψη φωτογραφιών
Μεταφορά αυτοκινήτου

Άμεση παραλαβή του αυτοκινήτου από το χώρο σας στην ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί.

Αξιόπιστη ενημέρωση

Για τη διαδικασία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διαγραφή του αυτοκινήτου.

Εγγυημένη πληρωμή

Ασφάλεια και σιγουριά για την είσπραξη των χρημάτων που έχουν συμφωνηθεί.

Άμεση διεκπεραίωση

Η διαδικασία της απόσυρσης ολοκληρώνεται άμεσα με την ενημέρωση όλων των υπηρεσιών.