33%

Τροποποίηση καταχώρισης

Επεξεργασία ονόματος, τοποθεσίας, ωρών, κ.λπ.

Επισήμανση ως κλειστού, ανύπαρκτου ή διπλότυπουΔικαίωμα εγγραφής παρέχεται μόνο στις επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με την ΕΔΟΕ.

Στοιχεία Επιχείρησης

Στοιχεία επικοινωνίας