Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για την απόσυρση ενός αυτοκινήτου περιορίζεται στην παράδοση του αυτοκίνητου, των πινακίδων του και των σχετικών έγγραφων στην εταιρία απόσυρσης. Από εκεί και πέρα, το Κέντρο Απόσυρσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της διαγραφής και απόσυρσης του. Στο τέλος της διαδικασίας, η εταιρία ανακύκλωσης οφείλει να αποστείλει το Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη. Το ίδιο Πιστοποιητικό Καταστροφής αποστέλλεται στην εφορία και στη Διεύθυνση Μεταφορών.

Η παραπάνω διαδικασία είναι η επίσημη και έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ