Η απόσυρση ενός αυτοκινήτου ή ελαφρού φορτηγού που ανήκει σε εταιρία είναι απαραίτητη για τη διαγραφή του οχήματος από τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Η διαδικασία απόσυρσης που ακολουθείται είναι παρόμοια με αυτή της απόσυρσης αυτοκινήτων φυσικών προσώπων.

Η μόνη διαφορά έγκειται στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν. Επιπλέον, η εταιρία θα πρέπει να προσκομίσει δελτίο αποστολής τιμολόγιο πώλησης για να είναι σε θέση να διαγράψει λογιστικά το όχημα από το Βιβλίο Παγίων.

Το σύνολο των δικαιολογητικών καθορίζεται από τη νομική μορφή της ιδιοκτήτριας επιχείρησης.

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο όλα τα σχετικά δικαιολογητικά: aposirsi.gr/aparaitita-egrafa.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ