Πότε ένα όχημα θεωρείται εγκαταλειμμένο;

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι εγκαταλειμμένο σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
  2. Να είναι εγκαταλειμμένο σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής.
  3. Να είναι εγκαταλειμμένο σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
  4. Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται δε δύναται να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Ποια Δημόσια Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων;

Ο εκάστοτε Δήμος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων και την ενημέρωση του ιδιοκτήτη τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό ή αν ο ιδιοκτήτης δεν προβεί σε κάποια ενέργεια, ο Δήμος απομακρύνει το αυτοκίνητο. Αναλυτικά, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Η αρμόδια Υπηρεσία του σχετικού Δήμου εντοπίζει το εγκαταλειμμένο όχημα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει ως εγκαταλειμμένο.

Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν απομακρυνθεί, η κατοχή του πηγαίνει στον οικείο Δήμο.

Ο Δήμος παραδίδει το όχημα σε κάποιο Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Οχημάτων, όπου το όχημα παραμένει για 10 ημέρες. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης του. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, προωθείται προς καταστροφή.

Γιατί οι Δημόσιες Αρχές αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα;

Τα παρατημένα αυτοκίνητα αποτελούν ένα σημαντικό περιβαλλοντολογικό πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η στάθμευση τους για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μετατρέπει σε εστία μικροβίων. Επιπλέον, τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, ειδικά στις πόλεις με έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα. Τέλος, η παρουσία ενός εγκαταλειμμένου αυτοκινήτου θίγει την αισθητική του τοπίου και δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ