Η απόσυρση αυτοκινήτου ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου για το αρχείο του. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής βεβαιώνει τη διαγραφή του αυτοκινήτου από τα μητρώα της Πολιτείας.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ