Η οριστική διαγραφή ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 7 με 14 εργάσιμες ημέρες.

Στο τέλος της διαδικασίας το Κέντρο Απόσυρσης αποστέλλει στον ιδιοκτήτη το Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής είναι το επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει ότι ένα αυτοκίνητο έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του Κράτους.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ