Η απόσυρση ενός αυτοκινήτου πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η 20η Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα για αποφευχθεί η επιβάρυνση των τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών παραμένει ανενεργό για τις αποσύρσεις από τις 20 Δεκεμβρίου έως και την 1η Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες απόσυρσης αυτοκινήτων δε μπορούν να πραγματοποιήσουν την οριστική διαγραφή ενός αυτοκινήτου σε αυτό το διάστημα.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ