Υπό προϋποθέσεις, η απόσυρση ενός αυτοκινήτου σας παρέχει έκπτωση στην αγορά καινούριου ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου.

Η έκπτωση παρέχεται μέσα από το Πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση kinoumeilektrika.gov.gr.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ