Όχι, το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί αρτιμελές προς ανακύκλωση χωρίς να λείπουν μηχανικά ή κατασκευαστικά μέρη.

Τα Κέντρα Απόσυρσης έχουν δικαίωμα να επιβάλουν χρεώσεις για την απόσυρση αυτοκινήτων από τα οποία απουσιάζουν εξαρτήματα.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ