Ναι, η απόσυρση ενός αυτοκινήτου μπορεί να γίνει ακόμη και αν έχει λήξει η ασφάλεια ή το ΚΤΕΟ του. Τόσο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο όσο και ο έλεγχος ΚΤΕΟ είναι έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνται για τη διαδικασία απόσυρσης ενός αυτοκινήτου.

Ωστόσο, δεν διαγράφονται τυχόν οφειλές ή πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου πριν από την ημερομηνία απόσυρσης του αυτοκινήτου.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ