Εάν το αυτοκίνητο έχει παρακράτηση κυριότητας περισσότερο από επτά χρόνια (δηλαδή τελευταία μεταβολή στην άδεια είναι επτά χρόνια και άνω), η απόσυρση του αυτοκινήτου μπορεί να προχωρήσει εφόσον ο ιδιοκτήτης παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση ότι το αυτοκίνητο δεν έχει καμία οικονομική και δικαστική εκκρεμότητα σε σχέση με την κυριότητα του.

Εάν ωστόσο το διάστημα είναι μικρότερο από 7 έτη, τότε θα πρέπει πρώτα να γίνει άρση της παρακράτησης κυριότητας στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ