Κίνητρα για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος

Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 17.00, ξεκινά η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στη δράση «Κινούμαι ηλεκτρικά» στις 24 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα kinoumeilektrika.ypen.gr. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν:

1) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα Ι.Χ. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή τρικύκλου καθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το οικολογικό bonus που προβλέπεται για αυτή την κατηγορία είναι:

α) Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος λιανικής τιμής προ φόρων έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση αναλογεί στο 20% της αξίας με ανώτατο ποσό τις 6.000 ευρώ.

β) Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος λιανικής τιμής προ φόρων από 30.001 έως και 50.000 ευρώ, η επιδότηση διαμορφώνεται στο 15% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ.

γ) Για την αγορά δικύκλου ή τρικύκλου το οικολογικό bonus αναλογεί στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ, ενώ τέλος για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου δίνεται ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να λάβουν επιδότηση 500 ευρώ για την αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να τον εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους.

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται να λάβουν επιπλέον επιδότηση είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την αγορά δικύκλου, τρικύκλου και ποδηλάτου. Τέλος, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα από την 1.1.2013 και πίσω, ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία του αιτούντος τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η απόσυρση αυτοκινήτου επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ αυτή του δικύκλου με 400 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την αγορά φορτιστή ή για την απόσυρση παλαιού οχήματος, αλλά μόνον εφόσον επιλέξουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα. Επίσης, εξαιρούνται της απόσυρσης τα ποδήλατα.

2) Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσης – Ταξί. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται οικολογικό bonus:

α) Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, σε ποσοστό έως 25% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, με ανώτατη τιμή τις 50.000 ευρώ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 ευρώ.

β) Για την αγορά ή μίσθωση υβριδικού plug in οχήματος χαμηλών εκπομπών (έως 50 γρ./χλμ.) με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000 ευρώ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 5.500 ευρώ.

γ) Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος ταξί, με ημερομηνία ταξινόμησης την 1.1.2013 και πίσω, η οποία επιβραβεύεται με 2.500 ευρώ. Ετσι, το μέγιστο ποσό οικολογικού bonus διαμορφώνεται στις 10.500 ευρώ ή στις 8.000 ευρώ για υβριδικό όχημα. Σημειώνεται ότι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότηση είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ.

3) Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ατομικές, Α.Ε., ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση). Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έως 3 οχημάτων ή έως 6 εφόσον η εταιρεία δραστηριοποιείται σε νησιωτικό δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα λιανικής τιμής προ φόρων έως 50.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 15% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό οικολογικού bonus τις 5.500 ευρώ.

β) Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

γ) Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 3,5 τόνων, με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής προ φόρων (μέγιστη αξία 50.000 ευρώ) και μέγιστο ποσό 5.500 ευρώ.

δ) Υβριδικά plug in επαγγελματικά οχήματα (χαμηλών ρύπων έως 50 γρ./χλμ.) μάζας έως 3,5 τόνων, με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής προ φόρων (μέγιστη αξία 50.000 ευρώ) και μέγιστο ποσό 4.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις τρεις κατηγορίες ή και από μία από αυτές.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκινήτου και ενός δικύκλου με ποσό 1.000 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει δύο στάδια, αυτό της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της καταβολής του οικολογικού bonus. Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας kinoumeilektrika.ypen.gr.

Εγγραφή στην πλατφόρμα

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης Taxisnet και εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα απευθείας εγγραφής με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερομένου.

Αφού μπει στην πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει το είδος του οχήματος που επιθυμεί, το μοντέλο, την τιμή και θα σημειώνει στα αντίστοιχα πεδία εάν επιθυμεί οικιακό φορτιστή (μόνο για φυσικά πρόσωπα και μόνο για την περίπτωση που επιδοτούνται για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου), εάν θα αποσύρει όχημα και εάν εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες για να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής πρέπει προηγουμένως να έχουν πάρει επίσημη προσφορά από τον προμηθευτή του οχήματος που επιθυμούν (αυτοκίνητο, δίκυκλο/τρίκυκλο, ποδήλατο), η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Χωρίς την επισύναψη επίσημης προσφοράς καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κάνει αίτηση προς συμπλήρωση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού συμμετοχής.

Πηγή: https://www.kathimerini.gr/

Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.


Τεχνικά Cookies
Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
Open Privacy settings
Μετάβαση στο περιεχόμενο