Μεταφορά αυτοκινήτου

Άμεση παραλαβή του αυτοκινήτου από το χώρο σας στην ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί.

Αξιόπιστη ενημέρωση

Για τη διαδικασία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διαγραφή του αυτοκινήτου.

Εγγυημένη πληρωμή

Ασφάλεια και σιγουριά για την είσπραξη των χρημάτων που έχουν συμφωνηθεί.

Άμεση διεκπεραίωση

Η διαδικασία της απόσυρσης ολοκληρώνεται άμεσα με την ενημέρωση όλων των υπηρεσιών.