ΕΔΟΕ ΑΕ

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας ΑΕ

ECOΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών

E.E.A.A.

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

EOAN

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

Εναλλακτική Διαχείριση Ηλεκτρικών Συσκευών

ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ISRI

Institute of Scrap Recycling Industry

ΕΝΔΙΑΛΕ

Εναλλακτική Διαχείριση Ελαίων

COMPATT AE

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών

ΣΕΑΑ

Σύνδεσμος Αντιπροσώπων και Εισαγωγέων Αυτοκινήτων

BIR

Bureau of International Recycling

EEA

Ευρωπαικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Ενημερωθείτε αξιόπιστα για τη διαδικασία της απόσυρσης.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ