Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόσυρση/διαγραφή αυτοκινήτου που ανήκει σε ιδιώτη ή ατομική επιχείρηση

  1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
  2. Οι πινακίδες του οχήματος.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
  4. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
  5. Εξουσιοδοτήσεις για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.

Μάθετε την αξία του αυτοκινήτου σας για απόσυρση!

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χωρίς δεσμεύσεις, ενημερωθείτε αξιόπιστα.