Ιδιώτης - Φυσικό Πρόσωπο

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την απόσυρση αυτοκινήτου που ανήκει σε ιδιώτη (φυσικό πρόσωπο) είναι τα ακόλουθα:
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 4. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 5. Εξουσιοδοτήσεις για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.

ΕΕ - ΟΕ -ΕΠΕ

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την απόσυρση αυτοκινήτου που ανήκει σε ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας.
 5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 6. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 7. Εξουσιοδοτήσεις για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr και να φέρουν σφραγίδα της ιδιοκτήτριας εταιρίας δίπλα στην υπογραφή.

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την απόσυρση αυτοκινήτου που ανήκει σε Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) είναι τα ακόλουθα:
 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος.
 6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 7. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 8. Εξουσιοδοτήσεις για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr και να φέρουν σφραγίδα της ιδιοκτήτριας εταιρίας δίπλα στην υπογραφή.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ