Αίτημα μεταφοράς

13%

Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ελαστικά του αυτοκινήτου;

Ποιος είναι ο αριθμός κυκλοφορίας/πινακίδα του αυτοκινήτου σας;

Έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Για να προχωρήσετε πρέπει να μαζέψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Έχετε αδειάσει το αυτοκίνητο από προσωπικά σας αντικείμενα και έγγραφα;

Είστε βέβαιος ότι η άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφει τη φράση ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ;

Παρακράτηση βοήθεια

Πως επιθυμείτε να γίνει η πληρωμή σας;

Από ποια διεύθυνση θα μεταφερθεί το αυτοκίνητο;